Как да превърнем служителите в посланици на марката. Брандирани тениски.

 

Служители с фирмено облекло разговарят.

 

Всяка фирма или компания, извършвайки своята дейност, се нуждае от различни способи за промотиране на продукта или услугата, която предлага. Това е така наречената бранд идентичност на компанията или изграждане на бранд. С други думи - как да направите вашата фирма разпознаваема сред обществото и да накарате потребителите да ви ценят и предпочитат.  

Различните методи и способи за осъществяване на това могат да бъдат, както външни, така и вътрешни. Външните се осъществяват чрез реклама под каквато и да било форма, а вътрешните са свързани с организиране на вътрешна реклама, посредством работния ви екип. Носенето на брандирани тениски, например, е много популярен и значим метод на осъществяване на разпознаваемост на марката от собствените ви служители. Така те се превръщат в посланици на бранда ви.

Маркетингът започва отвътре навън 

Служители с фиремни тениски в производствено предприятие за облекло. 

Твърдението, че маркетингът на една компания започва от ядрото на фирмата и се разпространява навън, е в основата на много проучвания сред маркетолозите. Те смятат, че няма как дадена компания да се развива добре, ако самият вътрешен екип от служители не е удовлетворен от продукта или услугата. Те са хората, които най-много трябва да вярват и да подхождат с доверие към бранда и идеологията на компанията. Преди да се обърнете към клиентите и партньорите си, вие и вашите служители първи трябва да вярвате във вашия продукт или услуга. 

Като пример можем да посочим нещо съвсем простичко и достъпно. Ако една компания предлага рекламни брандирани тениски, а самите служители не ги носят, то тук определено има нещо нередно, за което трябва да се вземат необходимите мерки. 

Вътрешната привързаност към бранда обаче далеч не се свежда само до отношението на екипа към продуктите. Други ключови моменти са визия, мотивация и привързаност на служителите ви. Целта на този вид вътрешен маркетинг е да обхване всички отдели в компанията.  

Развитието на всяка една фирма зависи както от продукта или услугата, която предлага, така също и от екипа, който представлява лицето на фирмата. 

Направете служителите си най- важните посланици на вашата марка 

Екип от служители се поздравява 

Ето и няколко ценни съвета и насоки за това как да успеете да превърнете вашите служители в най-доброто лице на компанията. Постигайки това, може да разчитате и на привързаност на потребителите към бранда ви.  

Преди всичко им осигурете брандирани дрехи, които са неизменна част от идеите и чувството за принадлежност към компанията. 

Ето и как да действате по-нататък: 

Синхронизирайте корпоративната култура с бранда и неговите ценности

 • още от първия си работен ден всеки член на екипа трябва да знае какво прави компанията и защо; 

 • запознайте служителите с визията и мисията на вашата компания;

 • нека винаги екипът ви да бъде информиран за всичко, случващо се около компанията ви;

Осигурете отлична комуникативна среда сред служителите

 • по този начин организационната среда ще осъществява дейността си координирано и транспарентно;

 • дайте шанс на всеки служител да изрази своето мнение;

 • помогнете им да се почувстват част от екипа, за да изградите по-голямо доверие в тях към идеологията си.

Мотивирайте служителите си

 • осигурете на служителите си бонуси, за да ги мотивирате;

 • получавайте обратна връзка от тях с чести анонимни анкети;

 • осигурете им брандирано работно облекло, което ги приобщава към колектива и ги превръща в лицето на вашата компания пред клиенти и партньори.

Ползи от вътрешния маркетинг на компанията

Добрите примери на компаниите за успешно осъществяване на вътрешен маркетинг сочат редица ползи за различните браншове. Ето и част от тях:

 • доволни служители в цялата фирмена структура, които носят идентичността на компанията и я представят в най-добрата ѝ светлина;

 • яснота при постигане на целите на фирмата с общи и споделени усилия;

 • организационна култура, съобразена със служителите на фирмата и техните професионални нужди;

 • служителите ясно осъзнават значимостта си и мястото им в компанията.

Начини за приобщаване на служителите и превръщането им в посланици на бранда

Уютно работно бюро  

Носенето на брандирани тениски от служителите на фирмата е доста достъпен и широко използван похват както за изграждане на бранд идентичност на компанията, така и за затвърждаването ѝ. Шапки, елеци и други видове облекло за служителите, брандирани с логото ви, също биха били добър вариант, за да затвърдите името на фирмата си сред партньори и клиенти. Това е похват, който едновременно осигурява фирмено облекло на служителите и рекламира компанията ви.  

Съществуват и много други методи, с които да покажете бранда с помощта на екипа си. Един от тях е използването на брандирани офис принадлежности.  В ежедневието химикалите, с които пишете, могат да напомнят за бранда на компанията, ако са с цветовете и логото на фирмата. Те се използват във всеки отдел на компанията - от администрацията до складовите и логистичните помещения. Те могат да се превърнат и в малки подаръчета между вас и партньорите и клиентите, с които се срещате ежедневно.  

Други пособия, които използват вашите служители, също могат да се превърнат в реклама на бранда на компанията ви. Ежедневните тефтери, на които разписват бележки служителите ви, или пък цветните листчета, които се лепят навсякъде с напомнящи послания, винаги ще подсещат околните за вашата компания, когато са брандирани с логото на компанията. Брандираните подложки за мишки за компютри, чантите за лаптоп или таблет, чашите за кафе и вода, USB Flash памет, външни батерии, както и всичко, което ежедневно използвате в работната си среда, е чудесен вариант за изграждане на бранд идентичност сред служителите и посетителите в компанията.   

Във всяка ситуация рекламните материали на компанията се превръщат в средство за осъществяване на вътрешен маркетинг. Служителите са тези, благодарение на които фирмата ви се развива и върви напред и нагоре. Затова колкото по-удовлетворени и оценени успявате да ги накарате да се почувстват, толкова по-добре това ще се отрази на дейността и просперитета на компанията.

Бърза и лесна поръчка на брандирани тениски и рекламни материали от Happy Printing 

С брандираните тениски от Happy Printing вие лесно може да запознаете околните с дейността си, а на служителите да покажете, че са част от сплотен колектив, който се грижи за доброто представяне на имиджа на компанията. Лесно и бързо може да поръчате всякакъв вид бизнес материали, които да бъдат използвани както от вашия екип, така и да служат като подаръци за клиенти и партньори. Брандирани с логото на компанията ви, те се превръщат в чудесно средство за реклама в средите, в които оперирате.  

Доверете се на качеството на отпечатване на всичко, необходимо за бизнеса ви, и превърнете в разпознаваем бранда си сред колеги и партньори. Разгледайте сайта ни и поръчайте бързо и лесно от Happy Printing!